fbpx

ייעוץ עסקי – התהליך

מה בעצם כולל תהליך הייעוץ העסקי?

תהליך הייעוץ העסקי כולל שלושה שלבים עיקריים:

שלב ראשון: בדיקת המצב הקיים, אבחון, והגשת תוכנית פעולה מפורטת.
 תהליך הייעוץ העסקי מתחיל בלמידה יסודית של העסק.
מטרתו לבחון את אופן תפקודו של העסק, את הפוטנציאל העסקי שלו, ולאתר את הגורמים המפריעים לתפקודו היעיל והצלחתו.במסגרת שלב זה בדר"כ נבצע ראיונות עם המנהלים והעובדים המשמעותיים בעסק, נעבור על נתונים כספיים, ונבחן מהם הגורמים המפריעים לתפקוד התקין ולגדילה של העסק, ומהן נקודות החוזקה שעליהן אפשר להתבסס לצורך הגידול המתוכנן. בסיום הבדיקה יוגשו מסקנות הבדיקה ללקוח תוך מתן המלצות מפורטות להמשך טיפול והתייחסות לכל ההיבטים הרלוונטיים.
שלב זה אורך כחודש-חודש וחצי, בהתאם לגודל העסק ומורכבותו, ומייד בסיומו, כשהלקוח מאשר את התכנית, ניתן לעבור לשלב הביצוע.
כאשר מדובר בעסק חדש, התהליך מתחיל בכתיבת תוכנית עסקית, הכוללת בתוכה את תוכנית השיווק, התקציב הנדרש לפעילות, היעדים להשגה, המשאבים האחרים הדרושים, לוחות זמנים, ועוד.


שלב שני: הפעלת התוכנית וליווי הביצוע בעסק.

מטרת שלב זה הינה לעזור לעסק במימוש היעדים שנקבעו, תוך הפעלת תוכנית הפעולה שגובשה בשלב הראשון.
בשלב זה אנו מלווים אותך, הבעלים או המנהל, באופן צמוד ושוטף, כך שהביצוע יתרחש באופן מקצועי ויעיל.
עם הפעלת המערכת, יבוצע מעקב אחר התוצאות וההישגים, יופקו לקחים ובמידת הצורך יוכנסו שינויים ושיפורים שיתבקשו.
בשלב זה העסק בעצם מקבל ליווי מקצועי ממנהל בכיר ועתיר ניסיון, בתחומי הניהול, השיווק, המכירות , גיוס עובדים, ועוד, וגם מנטורינג וחניכה לצוות הניהולי או צוות העובדים שאמון על ביצוע ויישום התוכנית.  
מנסיוננו המשאב העיקרי שפירמות קטנות רבות חסרות אותו הוא המשאב הניהולי – ולכן לרוב נושא הליווי ביישום הוא קריטי להצלחת התוכנית. 
אורכו של שלב זה אינו קבוע, והוא משתנה בהתאם לאופיו של העסק וליעדים שנקבעו.


שלב שלישי: לקראת הפעלתה העצמאית של המערכת
 לקראת סיום התקופה יעשו הכנות לצורך המשך הפעלת הפלטפורמה הביצועית באופן עצמאי על ידי העסק.
במידה ובעלי העסק מעוניינים בכך ניתן יהיה להמשיך את הליווי לפי הצורך גם לאחר השגת היעדים העיקריים של התוכנית, לצורך ליווי פעילותה של החברה
וסיוע למנהל בפועל.