fbpx

תוכנית עסקית

התכנית העסקית הינה בעצם תוכנית עבודה של העסק, המשמשת גם כמסמך ייצוגי של החברה כלפי חוץ לצורך הצגתה בפני גופים פיננסיים, משקיעים פוטנציאליים, ספקים, שותפים עסקיים ולקוחות.

חשוב להכין את התוכנית העסקית נכון, כך שתשקף באמת את מהותו של העסק, ולו רק מעצם העובדה שחשיבותה רבה ככלי עבודה משמעותי המסייע לבעלי החברה ולעובדיה במילוי מטלותיהם היומיומיות.

קרא כאן טיפים להכנת תוכנית עסקית טובה!

חשיבות כתיבתה של התכנית העסקית הינה גם בעצם היותה גורם המאלץ את היזם\בעל העסק לגבש בצורה
שיטתית ומסודרת את הרעיונות העסקיים שלו, ותוך כדי כך לבחון אותם בפרמטרים הרלוונטיים השונים-
קודם כל עבור עצמו, לפני שהוא ניגש להשקעות גדולות של משאבי זמן וכסף.

התוכנית העסקית מתייחסת לכל מרכיבי העסק, אך מתמקדת בפן השיווקי, המציג את מנגנון ההכנסות
ובאיזה אופן וקצב יגיעו, ובמיוחד בפן היתרון היחסי של המוצר, ובניתוח משמעויותיו מבחינת הצרכן, המתחרים,
השוק, המחיר, ועוד..

מומלץ לכן, לפני שניגשים לכתיבת התוכנית העסקית, לדון היטב בנושא השיווקי, שכן התוכנית השיווקית הינה בעצם לב ליבה של התוכנית העסקית.

מעבר לתהליך כתיבת התוכנית העסקית, המתבצע עם ובשיתוף הלקוח, חשוב מאוד להגדיר מה מטרת התוכנית העסקית, לפני תחילת העבודה. אין דין תכנית עסקית למשקיע (שחשוב לו החזר ההשקעה) כדין תוכנית עסקית לצורך גיוס כסף מבנק (שחשוב לו להיות בטוח שהכסף יוחזר).

האם הרעיון העסקי שלך הוא אכן הזדמנות עסקית?
ב- YourBiz אנו מציעים לך תהליך נוסף, מקדים לכתיבת התכנית העסקית: תהליך הבודק באמצעות סינון דרך פרמטרים רבים ומגוונים האם הרעיון שלך הוא אכן הזדמנות אמיתית לעסק? 
באמצעות סריקה דרך מגוון הנושאים הרלוונטיים לעסק שלך, איסוף המידע הרלוונטי, וניתוחו יחד איתך- ניתן להגיע למסקנות מרחיקות לכת, עוד לפני שכותבים שורה אחת בתכנית העסקית, ובוודאי לפני שמבצעים טעויות קריטיות בתכנון בהמשך הדרך.
הייחוד בתהליך הנ"ל הינו שאתה חווה את תהליך הלמידה על העסק שלך בעצמך. אתה שותף לכתיבה, ואתה שותף מלא בתהליך, כך שבסופו של דבר, הכלים והידע נותרים עימך, בכל אשר תלך.