fbpx

ייעוץ אסטרטגי, אסטרטגיה עסקית

אנו נתקלים לא מעט במילה "אסטרטגיה", לא רק בתחום העסקי אלא גם בתחומים רבים נוספים בחיינו.
המונח אומץ מתחום תורת הלחימה ופירושו בעצם תוכנית פעולה כוללת ומקיפה. 

כשאנו פועלים בזירה העסקית אנו זקוקים לאסטרטגיה כיוון שאם לא תהיה לנו אסטרטגיה שתנחה את פעולותינו ואת קבלת ההחלטות  –
הרי שיש סכנה שנאבד את הדרך וכשנחוש בכך עלול להיות מאוחר מבחינת נתח שוק, הכנסות ורווחים.

אנו מבצעים את תהליך הייעוץ האסטרטגי יחד עם בעל העסק בשותפות ומעורבות מלאה של בעל החברה ו\או צוות ההנהלה בעסק.
תהליך ייעוץ אסטרטגי כולל מספר שלבים:

  • אבחון המצב הנוכחי: שוק, מתחרים, העסק עצמו. 
  • מיפוי החוזקות הייחודיות של העסק. הבידול שלו.
  • ניסוח ברור של החזון, הייעוד והערכים של העסק (במידה ולא התבצע באופן מוסדר בעסק ) 
  • דמיון לאן אנחנו רוצים להגיע בעוד שלוש שנים? מה תיחשב בעינינו כהצלחה של העסק?
  • עיצוב האסטרטגיה ותוכנית הפעולה שתביא את העסק אל מה שהגדרנו יחד כהצלחה.                

בתום תהליך הייעוץ האסטרטגי תהיה בידי העסק תוכנית ברורה הכוללת פעולות, לוחות זמנים  ומשאבים הנדרשים ליישום האסטרטגיה שהותוותה.

בעל העסק יכול לבחור לבצע את התוכנית באמצעות הצוות הניהולי של החברה שעומד לרשותו, או להמשיך בתהליך היישום בליווי של YourBiz